ČSN 33 1600 ed.2.

  • Provádíme vstupní, periodické i mimořádné elektro revize elektrospotřebičů a revize elektrického ručního nářadí, v domácnostech, institucích i firmách.
  • Revize elektrospotřebičů s pohyblivým a nepohyblivým přívodem
  • Revize elektrického ručního nářadí
  • Revize prodlužovacích šňůr, rozdvojek a UPS
  • Revize elektrické zahradní techniky
  • Nastavíme termín kontrol a revizí dle Vašeho zařazení v ČSN 33 1600 ed.2
  • Vyhotovíme seznam elektrických spotřebičů, ručního nářadí prodlužovacích šňůr, odpojitelných přívodů.
  • Veškeré revidované zařízení označíme dle přání čárovým kódem.

Zajistíme revize v dohodnutém čase se zákazníkem a následné provedení revize podle předloženého a zákazníkem schváleného harmonogramu. Před započetím revizních prací dohodneme náležitosti přípravy revidovaných spotřebičů a ručního nářadí, aby byl minimálně narušen provoz Vašeho pracoviště, domácnosti nebo objektu a byla zajištěna bezpečnost osob a majetku během provádění elektro revizí.

Hlavním účelem elektro revize je posouzení bezpečnosti elektrické instalace spotřebičů a nářadí především s ohledem na případný úraz či jiná nebezpečí vyplývající s užíváním, jako například nebezpečí požáru. Revizní technik v rámci revize bez ohledu na to, zda se jedná o revizi výchozí, pravidelnou či mimořádnou, provádí prohlídku, kontrolu, měření a zkoušení.

Zdvihací zařízení

< Kontaktní informace >

Elektrická zařízení

Jiří Koutecký
Březová 102/3, 408 01 Rumburk
+420 602 104 575
koutecky@revizekoutecky.cz
Živé firmy
Václav Koutecký
Na Pěšině 167/17, 408 01 Rumburk
+420 604 244 092
vaclav.koutecky@revizekoutecky.cz
Spravováno společností K2partners, s.r.o. Všechny práva vyhrazeny Jiří Koutecký. Copyright 2016.