ČSN EN 60204-1 ed.2, ČSN EN 60204-32 ed.2

Provádíme vstupní, periodické i mimořádné elektro revize elektrických strojů, elektro revize zdvihacích strojů, elektro revize výrobních linek, elektro revize svářeček.

  • Elektro revize zdvihacích zařízení
  • Elektro revize strojů
  • Elektro revize elektrických strojů pevně ukotvených
  • Elektro revize elektrických strojů přemístitelných
  • Elektro revize elektrických strojů mobilních (svářeček, kompresorů, elektrocentrál …)
  • Elektro revize výrobních linek

Zajistíme elektro revize určeného stroje v dohodnutém čase se zákazníkem a následné provedení revize podle předloženého a zákazníkem schváleného harmonogramu. Před započetím revizních prací dohodneme náležitosti přípravy revidovaného stroje tak, aby byl minimálně narušen provoz Vašeho pracoviště nebo objektu a byla zajištěna bezpečnost osob, majetku během provádění elektro revizí.

Hlavním účelem revize je posouzení bezpečnosti elektrického stroje především s ohledem na případný úraz či jiná nebezpečí vyplývající s užíváním elektrického stroje, jako například nebezpečí požáru. Revizní technik, v rámci revize, bez ohledu na to, zda se jedná o revizi výchozí, pravidelnou či mimořádnou, provádí prohlídku, kontrolu, měření a zkoušení předmětné instalace. 

Zdvihací zařízení

< Kontaktní informace >

Elektrická zařízení

Jiří Koutecký
Březová 102/3, 408 01 Rumburk
+420 602 104 575
koutecky@revizekoutecky.cz
Živé firmy
Václav Koutecký
Na Pěšině 167/17, 408 01 Rumburk
+420 604 244 092
vaclav.koutecky@revizekoutecky.cz
Spravováno společností K2partners, s.r.o. Všechny práva vyhrazeny Jiří Koutecký. Copyright 2016.