Provádíme stanovení vnějších vlivů a vypracujeme písemný doklad.

Provádíme stanovení vnějších vlivů a vypracujeme protokol o stanovení vnějších vlivů pro stávající i nové objekty. Protokol o určení vnějších vlivů především vypovídá o tom, jak má být zařízení chráněno v závislosti na prostorech, ve kterých je provozováno.

Protokol o určení vnějších vlivů je jedním ze základních dokumentů.

Tento dokument přitom určuje jak vnější vlivy na elektrická zařízení, tak opatření, která určení vnějších vlivů podmiňují. Protokol je součástí dokumentace, jež musí být po celou dobu životnosti elektrického zařízení v provozu či objektu archivována. Na základě souboru působících vnějších vlivů se poté určuje celková charakteristika prostředí.

Protokol o určení vnějších vlivů tvoří například podklad pro zpracování plánu údržby, projektů, revizí, postupů prací a instalací nových i rozšiřujících zařízení či technologií.

Zdvihací zařízení

< Kontaktní informace >

Elektrická zařízení

Jiří Koutecký
Březová 102/3, 408 01 Rumburk
+420 602 104 575
koutecky@revizekoutecky.cz
Živé firmy
Václav Koutecký
Na Pěšině 167/17, 408 01 Rumburk
+420 604 244 092
vaclav.koutecky@revizekoutecky.cz
Spravováno společností K2partners, s.r.o. Všechny práva vyhrazeny Jiří Koutecký. Copyright 2016.