Naše služby a jejich výhody

Foto - Zdvihací zařízení
 1. Splatnost faktur - dle platných předpisů nebo dle dohody a dle možností odběratele, platba v hotovosti nebo převodem
 2. Firma dodržuje termíny prováděných služeb, kontrolní a školicí činnosti dle ročního plánu a smlouvy nebo potřeb firmy dle dohody s pověřenou osobou nebo s jiným určeným zástupcem firmy, termíny kontrolních činností a školení dle ročního plánu.
 3. Možnost poradenství při řešení mimořádných problému, investic atd. dle potřeb vaší společnosti v oblasti zdvihacích zařízení po telefonu (pevnou linkou, mobilním telefonem, faxem, e-mailem), v případě potřeby i osobní návštěvou.
 4. Lze domluvit:
  • Vypracování roční cenové kalkulace v oblasti zdvihacích zařízení.
  • Vypracování ročních plánů revizí, revizních zkoušek, inspekcí, školení jeřábníků, vazačů, obsluhy atd.
  • Vypracování SBP (systém bezpečné práce) pro firmy a pracoviště v oblasti zdvihacích zařízení dle ČSN ISO 12480 - 1.
 5. Dodavatelské služby se provádí dle platného ročního plánu, který obdrží vaše společnost na začátku roku, v kterém jsou obsaženy:
  1. Termíny pravidelných revizí, revizních zkoušek, inspekcí zdvihacích zařízení.
  2. Důkladné prohlídky vázacích a závěsných prostředků.
  3. Podrobné (preventivní) prohlídky ocelových konstrukcí jeřábových drah.
  4. Školení kompletních osob (jeřábník, vazač, údržbář a obsluhovatel ZZ)
 6. Naše společnost neúčtuje žádné příplatky v případě provádění služby o sobotách.
 7. Doprava vlastním vozem - časová flexibilita, rychlost při řešení problémů firmy.
 8. Poskytujeme množstevní slevy u školení u obsluhy zdvihacích zařízení.
Poskytujeme množstevní slevy u školení u obsluhy zdvihacích zařízení.

V této kategorii nejsou žádné články. Jsou-li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.

Zdvihací zařízení

< Kontaktní informace >

Elektrická zařízení

Jiří Koutecký
Březová 102/3, 408 01 Rumburk
+420 602 104 575
koutecky@revizekoutecky.cz
Živé firmy
Václav Koutecký
Na Pěšině 167/17, 408 01 Rumburk
+420 604 244 092
vaclav.koutecky@revizekoutecky.cz
Spravováno společností K2partners, s.r.o. Všechny práva vyhrazeny Jiří Koutecký. Copyright 2016.