Foto - Zdvihací služby
  1. Inspekce zdvihacích zařízení dle ČSN ISO 9927-1.
  2. Důkladné prohlídky, kontroly vázacích a závěsných prostředků.
  3. Zkoušky po opravách zdvihacích zařízení (např. výměna nosného lana).
  4. Ověřovací zkoušky u nových zdvihacích zařízení.

Zdvihací zařízení

< Kontaktní informace >

Elektrická zařízení

Jiří Koutecký
Březová 102/3, 408 01 Rumburk
+420 602 104 575
koutecky@revizekoutecky.cz
Živé firmy
Václav Koutecký
Na Pěšině 167/17, 408 01 Rumburk
+420 604 244 092
vaclav.koutecky@revizekoutecky.cz
Spravováno společností K2partners, s.r.o. Všechny práva vyhrazeny Jiří Koutecký. Copyright 2016.