DLE ČSN 33 1500/Z3, ČSN 33 2000-6, ČSN 33 2140, ČSN 33 2000-7-710

  • Zajišťujeme provedení elektro revizí zdravotnických instalací budov ve zdravotnických zařízeních.
  • Zajišťujeme bezpečnostně technické kontroly zdravotnických prostředků a přístrojů.
  • Pravidelné vstupní a mimořádné elektro revize a zkoušky po opravách elektrických zdravotnických přístrojů.
  • Specializuji se na elektro revize zubních ordinací, laboratoře a ordinace lékařů.

Zajistíme revize v dohodnutém čase se zákazníkem a následné provedení revize podle předloženého a zákazníkem schváleného harmonogramu. Před započetím revizních prací dohodneme náležitosti přípravy revidovaného stroje tak, aby byl minimálně narušen provoz Vašeho pracoviště nebo objektu a byla zajištěna bezpečnost osob, majetku během provádění elektro revizí.

Zdvihací zařízení

< Kontaktní informace >

Elektrická zařízení

Jiří Koutecký
Březová 102/3, 408 01 Rumburk
+420 602 104 575
koutecky@revizekoutecky.cz
Živé firmy
Václav Koutecký
Na Pěšině 167/17, 408 01 Rumburk
+420 604 244 092
vaclav.koutecky@revizekoutecky.cz
Spravováno společností K2partners, s.r.o. Všechny práva vyhrazeny Jiří Koutecký. Copyright 2016.